reiger-wit-50HISTORIE

de Historie

Alles wat met het huidige carnaval in Zijtaart te maken heeft vindt zijn oorsprong in het jaar 1962. Evert Bosch, Harry van Nunen, Harry vd Hurk, Harry Versteegden en Jan Kremers besloten tot oprichting van een carnavalsvereniging. Op 16 mei 1962 was de oprichting een feit. Als naam werd gekozen: "DE DIKBUIKEN". Van gips werd er 'n fles gemaakt, die als mascotte de hele carnaval werd meegevoerd. Het eerste carnavalsjaar 1963 stelde nog niet veel voor. Het hele gebeuren beperkte zich nog tot twee dagen, de maandag en de dinsdag. Op maandagmiddag was er een kindermiddag en de maandagavond werd doorgebracht bij Jan Versantvoort (nu Yvonne en Franc Kleijngeld. De dinsdagavond was "toevallig". Men zag elkaar weer in het café, er werd geld uitgelegd en er werd gefeest.

1974-zitting 01In het tweede carnavalsjaar waren de activiteiten al wat uitgebreider. Naast het carnaval zelf werden een prinsenbal, een bejaarden avond en een halfvastenbal georganiseerd. Op het prinsenbal werd de nieuwe prins gekozen. Het feit dat toen al een bejaardenavond werd georganiseerd geeft aan dat deze categorie dorpsbewoners speciale aandacht kreeg. Tot op heden is dat zo gebleven alleen zijn de bejaarden tegenwoordig ouderen gaan heten. In het begin bestond het programma van de ouderenavonden voornamelijk uit spelletjes als spijkerpoepen, koekhappen, ballonnenwedstrijd e.d. Verder werden door de leden van de carnavalsvereniging en diverse ouderen korte sketches opgevoerd.

Gedurende de eerste jaren, toen de carnavalsviering nog in de kinderschoenen stond, moest de stemming door de leden zelf worden gemaakt. Al vrij snel na de oprichting ontstond bij de carnavalsvereniging de behoefte aan "eigen" muziek. De oplossing hiervoor was de oprichting, in mei 1964, van blaaskapel de Boemelaars door de fanfare en de carnavalsvereniging gezamenlijk. Tijdens het carnaval zou deze zich dan ten dienste stellen van de carnavalsvereniging. De Boemelaars traden ook op bij de 11-11 bals en halfvasten bals.

In 1967 trok de eerste optocht door Zijtaart. Niemand die toen die optocht zag voorbijtrekken met zijn autowrakken, zijn haastig in elkaar getimmerde bouwsels en zaterdagochtendcreaties kon toen vermoeden dat deze zou uitgroeien tot grootste en beste uit de regio. In 1968 werd de eerste aanzet gegeven voor het oprichten van een groep dansmariekes. Carnaval 1969 werd reeds opgeluisterd met het optreden van het eerste groepje van 8 meiden. De carnavalsvereniging kreeg een meer open karakter en bestond niet meer alleen uit een groepje vrienden en kennissen. Deze ontwikkeling wordt ook duidelijk gemaakt door de naamsverandering in 1971. De naam "De Dikhuiken" wordt veranderd in de "De Reigers". Een naam waarnaar de inwoners van Zijtaart al van oudsher werden vernoemd.

1974-blaaskapel-414  1975 optocht-414

Vanaf 1970 worden de zusters ieder jaar vereerd met een bezoek door prins en gevolg. Het jaar daarop werd gestart met het ziekenbezoek, thuis of in het ziekenhuis. De eerste carnavalskrant kwam uit in 1974. Een krant die geheel met de hand was geschreven. Het jaar 1976 is voor de vereniging een bijzonder jaar. In dat jaar kwam namelijk de gymzaal gereed. Deze ruimte bood de mogelijkheid tot het organiseren van wat grootschaligere activiteiten. De eerste daar gehouden activiteit was de ouderenavond van 1977. Daarna werd daar op 14 januari 1978 de eerste pronkzitting gehouden. Alleen de prijsuitreiking van de optocht blijft nog tot 1988 gehouden worden in de Bresco Bar (nu dorpskaffee).

1981-kerk-414Door de carnavalsvereniging wordt vanaf 1977 op carnavalszondag de H-mis bijgewoond. De muzikale omlijsting wordt daarbij verzorgd door de Boemelaars. Onder het motto "Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst" werden de activiteiten in 1978 weer uitgebreid. Vanaf dat jaar kreeg de (basisschool) jeugd een eigen jeugdraad van 11 met jeugdprins, jeugdprinses en nar. Ook werd er gestart met het schoolcarnaval op vrijdagmiddag en het kindermatinee op de maandag. De jeugd die de basisschool achter de rug had viel hierbij een beetje uit de boot daarom wordt speciaal voor hen sinds 1980 op zaterdagavond een discoavond gehouden.

Aanvankelijk reden de jeugdprins en zijn gevolg mee in de optocht op de grote prinsenwagen. In 1983 kwam hier verandering in. Sedert dat jaar beschikt ook de jeugd over een eigen jeugdprinsenwagen. Het streven de jeugd nadrukkelijk in het carnavalsgebeuren te betrekken heeft succes gehad. Dit blijkt ook vooral uit de nog steeds stijgende kwaliteit van de optocht. Begin 1984 komt het jeugdcentrum gereed. Het grote vaste podium biedt extra mogelijkheden voor de pronkzittingen. Doordat nu het gehele vloeroppervlak van de gymzaal beschikbaar komt voor het publiek, kan het aantal zitplaatsen met zo'n 100 worden uitgebreid. Langzamerhand krijgt het carnavalsgebeuren wat de activiteiten betreft de huidige vorm.

 

1978-jeugd-414Vanaf 1985 worden de kerkdorpen nadrukkelijker betrokken bij de traditionele sleuteloverdracht door het gemeentebestuur van Veghel. Sedert 1985 krijgen ook de prinsen van de kerkdorpen een sleutel overhandigd. In 1986 wordt de eerste prinsenreceptie gehouden. Vanaf dat moment is de prinsenreceptie op de zondag na de laatste pronkzitting een vast onderdeel van het carnavalsprogramma. In 1987 startte Ton de Rooij op de zondag, na afloop van de optocht in Veghel, met het matinee in de Bresco Bar. Rond de klok van 8 uur worden de Reigers vereerd met een bezoek van de Kuusse uit Veghel en een blaaskapel. Door de perfecte stemming is het matinee uitgegroeid tot een van de (vele) hoogtepunten van het Zijtaartse carnaval. De goede resultaten van de Zijtaartse deelnemers aan de optochten in Veghel hebben hieraan ongetwijfeld ook bijgedragen.

Het spreekt voor zich dat voor al deze activiteiten (veel) geld nodig is. Geld dat door eigen activiteiten bij elkaar moet worden gebracht. In de beginjaren hadden de "geldopbrengende" activiteiten een min of meer incidenteel karakter. Deze activiteiten varieerden van kaartavonden tot kienavonden, oriëntatieritten en fancyfairs. De financiële basis van de vereniging moest zodanig versterkt worden, dat situaties zoals in de beginjaren, waar het voorkwam dat de leden naast de contributie extra giften moesten doen om de zaak draaiende te houden, konden worden vermeden. Deze financieringsbronnen werden gevonden in de vlooienmarkt en het ophalen van oud papier.

De eerste vlooienmarkt werd gehouden op 22 augustus 1976 bij zaal de Rooij. Tot op heden is de opzet van deze markt niet anders dan in 1976. Het is nog een echte vlooienmarkt. Er wordt geen entree geheven en men kan nog in dozen rommelen omdat de koopwaar niet gesorteerd wordt aangeboden. Het maandelijks ophalen van oud papier gebeurt al vanaf maart 1977. Dit papier brengt voor de vereniging een aardig centje op.

Naast de grotere financieringsbehoefte ontstond door de groei van de activiteiten de noodzaak tot een bestuurlijke ontwikkeling van de carnavalsvereniging. Ter ontlasting van het bestuur worden tevens een aantal commissies (werkgroepen) in het leven geroepen n.l. de jeugdcommissie, de pronkzittingcommissie, de prinsencommissie, de optochtcommissie, de krantencommissie. de H-mis commissie en de pr commissie. Intussen hebben we een 7 koppig bestuur waarin vanaf 1983 ook dames vertegenwoordigd zijn.

1985 dansmariekes 02Al met al is er in 1962 door een aantal mensen een begin gemaakt aan een gezellige vereniging met ruim honderd leden en een dansmariekes groep met 64 leden. Deze mensen moeten met z'n allen veel werk verzetten om hetgeen te behouden wat we ook met z'n allen gemaakt hebben. Maar daarbij moet het vooral gezellig zijn.

1995 raad 063

Agenda

Geen gebeurtenissen gevonden

Contact & Info

reiger-wit-80Pastoor Clercxstraat 17

5465 RD Zijtaart

 

contactformulier

 

 facebook